“Kriz Zamanlarında Liderlik” Yaz Okulu – Fransa, Nice