Türkiye Avrupa Vakfı Kuruluş Bildirgesi

Türkiye-Avrupa Vakfı’nın kuruluş çalışmaları tamamlandı, ve vakfın tescili için mahkemeye başvuruldu.
Türkiye Avrupa Vakfı, sendika ve sivil toplum örgütlerinin yöneticilerinin, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde uzmanlaşmış çok sayıda akademisyen, teknokrat ve politikacıların katımıyla oluştu. Türkiye Avrupa Vakfı’ndaTürk-İşDİSK ve Hak-İş gibi işçi sendikalarının başkanları, Türk Mimar ve Mühendis Odaları BirliğiDiş Hekimleri BirliğiEczacı Odaları Birliği ve Veteriner Hekimleri Odaları Birliği gibi meslek kuruluşlarının başkanları, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda ya da kendi alanlarında uzman ve akademisyen kişiler ile, bir kısım eski bakan ve milletvekili de bulunuyor.

Vakıf Başkanlığı’nı Maliye eski Bakanı ve uzun yıllar Brüksel’de görev yapmış olan emekli Büyükelçi Ziya Müezzinoğlu üstlendi.

Merkezi İstanbul’da bulunan Vakfın yasal işlemlerin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.

Türkiye-Avrupa Vakfı Girişim Kurulu’nun açıklaması

Türkiye’nin yüzelli yıldır takipçisi olduğu “Batılılaşma” hedefi ve “muasır medeniyet seviyesine” ulaşma amacı, özünde, Batı’nın gelişmiş toplumlarının, çağdaş yaşam standartlarının ve demokratik toplumsal yapılarının benimsenmesi ve Anadolu toprağında yaşatılmasını isteme noktasında anlam kazanmaktadır.

Bu mücadelenin mantıksal sonucu ve gelişim doğrultusu, Türkiye’nin Avrupa ve Avrupa Birliği ile bütünleşmesi somutunda biçimlenmektedir. O nedenle, Türkiye Cumhuriyeti’nin öteden beri izlemekte olduğu temel politikası, Avrupa ile bütünleşme amacı doğrultusunda gelişmiştir.

Türkiye, Avrupa Birliği üyesi topluluklarla aynı koşullarla ve eşit ilişkiler çerçevesinde Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci içerisinde yer almak istemektedir.

İşte Türkiye-Avrupa Vakfı, bu yöndeki çabalara, bir sivil toplum örgütü olarak katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Helsinki’den Günümüze...

I0-11 Aralık 1999 Helsinki Zirvesi ile önemli bir kilometre taşını geride bırakan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, 8 Kasım 2000 günü açıklanması beklenen “Katılım İçin Ortaklık” belgesiyle yeni bir aşamaya girmektedir. Avrupa Komisyonu’nun tam üyeliğe giden yolda Türkiye için hazırladığı yol haritası niteliğindeki bu belge, Aralık ayı içerisinde tamamlanması öngörülen “Ulusal Eylem Planı” ile son şeklini alacaktır; bu gelişmeler, Türkiye açısından son derece önemlidir.

Avrupa Birliği’ne Giden Yol...

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile her alanda bütünleşmesi, hükümetlerin çabalarının yanısıra, sivil toplumun ve sivil toplum örgütlerinin bu yoldaki kararlılığı ve etkinliği ile anlam kazanacaktır. Çünkü, çağdaşlaşma mücadelesi ve Avrupa Birliği ile bütünleşme çabaları, yalnızca hükümetlere ve politikacılara bırakılmayacak kadar önemlidir.

Avrupa Birliği’ne giden Yol, halkımızın her kesimiyle bu bütünleşmeyi özümsemesinden geçmektedir.

Bir sivil toplum örgütü olarak Türkiye-Avrupa Vakfı,ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte, bu yolda her türlü çabayı göstermek amacındadır.

Bu amaçla kurulan Türkiye Avrupa Vakfı’nın Türkiye, Avrupa ve Avrupa Birliği konularındaki düşünce ve değerlendirmeleri ve kuruluş felsefesi, Vakfın Resmi Senedi’nin“Başlangıç” Bölümünde açıklanmaktadır. Ayrıca, Yönetim Denetleme ve Danışma Kurullarının listesi ise, Vakfın Resmi Senedinin son kurallarında yer almaktadır.

İstanbul, 7 11. 2000