TAV

Türkiye Avrupa Vakfı

Türkiye Avrupa Vakfı , insanlığın ortak değerlerini, bu çerçevede insan hakları, demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğü ilkelerini korumayı ve geliştirmeyi temel amaç saymaktadır. İnsanlığın kendini özgürce geliştirebileceği uygar bir yaşam özlemini paylaşmaktadır. Bu bağlamda, demokrasiyi ve insan haklarını temel amaç sayan değişik görüşleri savunan her düşünceyi içinde barındırmayı zenginliği saymakta ve toplumun hangi kesiminden ya da hangi siyasi partiden gelirse gelsin bu yöndeki girişimleri desteklemeyi görev bilmektedir.

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği, 28 üye ülkeden oluşan ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir.

Türkiye-AB İlişkilerinin Tarihçesi
Türkiye-AB ilişkilerinin tarihçesine buradan ulaşabilirsiniz.
Avrupa Birliği'nin Tarihçesi
Avrupa Birliği'nin tarihçesine buradan ulaşabilirsiniz.
Müzakere Süreci
Müzakere sürecine buradan ulaşabilirsiniz.

Haberler / Duyurular

Türkiye Avrupa Vakfı

9 Mayıs Avrupa Günü

1950’de Robert Schuman’ın Avrupa’da barışın tesisi için birleşik bir Avrupa fikrini ortaya attığı ilk gün olan 9 Mayıs, bugün bildiğimiz...

DUYURMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ!

Türkiye Avrupa Vakfı (TAV), Avrupa'daki örgütlü sivil toplumun önemli sesi olan Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nin (EESC) Türkiye’den temsil edecek...