AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU’NUN 2011 YILI RAPORU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA TASLAĞI