AVRUPA BİRLİĞİ 2010 TÜRKİYE İLERLEME RAPORUNA İLİŞKİN BİLDİRİ