Yerel Yönetimler için İnsan Hakları Temelli Programlama Projesi

Projenin amacı, dezavantajlı ve görülmeyen grupların yaşadığı ve İstanbul’un yeni gelişmekte olan bir belediyesinde, katılımcı ve insan hakları temelinde yerel yönetim programı hazırlayarak kalkınmacı ve sürdürülebilir bir model yaratmaktır. Proje, ülke çapındaki 950 yerel yönetime öncülük yaparak, mevcut yönetimler için temel bir model olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca proje, Ataşehir’de bulunan sivil aktörlerin ve lokal grupların kapasitelerini…

Details

Sivil Toplumun AB Müzakere Sürecine Aktif Katılımı Projesi

Sivil Toplumun AB Müzakere Sürecine Aktif Katılımı Projesi; Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu – 3. Siyasi Kriterler Hibe Programı altında, Türkiye Avrupa Vakfı tarafından Avrupa Ulusal Sivil Toplum Dernekleri Ağı (ENNA) ve Uluslararası Avrupa Eğitim Merkezi (CIFE) ortaklığıyla yürütülmektedir.

Details

Fırsatı Yakala Programı

Fırsatı Yakala Türkiye Avrupa Vakfı’nın koordinasyonunu sağladığı Aktif Vatandaşlık programıdır. Program Almanya kaynaklı Joint Civic Education programının Türkiye ayağını temsil eder ve ilk defa 2012 yılında pilot olarak uygulamaya konmuştur.

Fırsatı Yakala şiddetsiz iletişimi desteklemektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayan genç aktivistlere ve aktivist olma yolundaki bireylere kapasitelerini inşa etme ve kendi proje fikirlerini hayata geçirmeleri için fırsat sunmaktadır.

Details