07.11.2000 Tarihli Bildiri

İstanbul, 7 11. 2000 Türkiye-Avrupa Vakfı’nın kuruluş çalışmaları tamamlandı, ve vakfın tescili için mahkemeye başvuruldu. Türkiye Avrupa Vakfı, sendika ve sivil toplum örgütlerinin yöneticilerinin, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde uzmanlaşmış çok sayıda akademisyen, teknokrat ve politikacıların katımıyla oluştu. Türkiye Avrupa Vakfı’nda, Türk-İş, DİSK ve Hak-İş gibi işçi sendikalarının başmanları, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Diş…

Details