Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Aktif Katılım Projesi

Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Aktif Katılım Projesi

Türkiye Avrupa Vakfı, Şubat 2016 tarihinde Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu 4 Programı kapsamında sağlanan finansal destek ile “Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Aktif Katılım” başlıklı yeni projesini uygulamaya başlamıştır. 12 ay sürecek projenin temel hedefi yerel kalkınma politikalarının daha katılımcı bir şekilde tasarlanması ve uygulanmasıdır. Kalkınma politikalarında yerel/bölgesel düzeydeki en önemli aktörler konumundaki Kalkınma Ajanslarının faaliyetleri üzerinde yoğunlaşan projenin spesifik amaçları şu şekilde sıralanabilir:

  1. Yerel düzeydeki kalkınma politikalarının temel aktörlerinin kapasitelerini arttırmak yoluyla bu politikaların belirlenmesi süreçlerine sivil toplumun aktif katılımının sağlanması ve diyalog ve işbirliği imkanlarının geliştirilmesi.
  2. Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Ajansları ile başta Fransa ve Polonya olmak üzere AB üyesi ülkelerdeki benzer kurumlar arasında diyalog ve interaktif bilgi ve deneyim paylaşımı olanaklarının yaratılması.
  3. Türkiye’de yerel/bölgesel kalkınma politikaları, Bölgesel Kalkınma Ajanslarının faaliyetleri ve kalkınma politikalarına sivil katılımın önemi konularındaki farkındalığın arttırılması.

Bu amaçlar doğrultusunda proje kapsamında şu faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Bölgesel Kalkınma Ajanları için İhtiyaç Analizi ve En İyi Uygulama Örnekleri: Masa başı araştırması, tüm Bölgesel Kalkınma Ajanslarını içeren kapsamlı bir anket ve bu anket yoluyla saptanan en iyi örneklerin derinlemesine incelemesi yoluyla hazırlanacak İhtiyaç Analizi ile amaçlanan Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Ajanslarının katılımcı planlama/programlama kapasitelerinin arttırılmasına yönelik kalıcı bir referans kaynağı oluşturulmasıdır.

Bölgesel Kalkınma Ajansları için Katılımcı Stratejik Planlama Araç Kiti: Bu faaliyetin hedefi Bölgesel Kalkınma Ajanslarının katılımcı pratikleri konusundaki farklı ihtiyaçlarına yönelik yöntemleri ve uygulamaları erişilebilir hale getirmektir. Yürütülecek İhtiyaç Analizinin yanısıra, Fransa ve Polonya’ya yapılacak çalışma ziyaretleri doğrultusunda geliştirlecek bu Araç Kiti, katılımcı planlama, programlama ve değerlendirme kapsamında kullanılabilecek yenilikçi ve stratejik araçları içerecektir. Araç Kiti tüm Bölgesel Kalkınma Ajanslarına yönelik bir eğitim yoluyla test edilecek, daha sonra kamu sektörü ve sivil toplumdaki tüm ilgili paydaşların kullanımına açık hale getirilecektir.

Polonya Çalışma Ziyareti: Yürütülen İhtiyaç Analizi kapsamında belirlenen 10 Bölgesel Kalkınma Ajansının temsilcilerinin katılacağı 5 günlük bu faaliyet bölgesel kalkınmadan sorumlu aktörler arasında AB düzeyinde işbirliğinin ve teknoloji/bilgi alışverişinin kolaylaştırılmasıdır.

Proje Çıktıları

Araç Kutusu
Araç Kutusu
Kalkınma Ajansları ve Sivil Toplum İhtiyaç Analizi
Kalkınma Ajansları ve Sivil Toplum İhtiyaç Analizi

Kamuoyuna Önemli Duyuru

 

TAV-Türkiye Avrupa Vakfı’nın adı ve logosu kullanılarak kurumumuza ait olmayan numaralar ve e-posta hesapları üzerinden bazı kişilere karşılıksız burs kazandıklarına dair mesajlar gönderildiği, kimlik, adres ve banka bilgilerinin istenilmekte olduğu, bu kişilerin teyit amaçlı kurumumuza ulaşması nedeniyle tespit etmiş bulunmaktayız.

Türkiye Avrupa Vakfı’ nın herhangi bir burs programı bulunmamaktadır. Tarafınıza iletilen karşılıksız burs mesajlarının ve e-postaların vakfımız ile hiçbir ilgisi yoktur.

Kurumumuzun adı ve logosu kullanılarak çeşitli numaralardan ve e-posta adreslerinden gelen “burs kazandınız” mesajlarına itibar etmemenizi ve kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı önemle rica ediyoruz.

Vakfımız tarafından konu ile ilgili yasal süreç başlatılmıştır.

Türkiye Avrupa Vakfı yönetim politikası ve ilkeleri gereğince bütün duyuru, faaliyet ve projelerini sadece resmî web sitesi www.turkiyeavrupavakfi.org ve sosyal medya hesapları Twitter: @TRAvrupaVakfi, Instagram: @turkiyeavrupavakfi, Facebook: @turkiyeavrupavakfi, Linkedin: @türkiye-avrupa-vakfı üzerinden duyurmaktadır.

Yukarıda belirtilen iletişim kanalları hariç kurumumuzun adı ve logosu kullanılarak sizlere iletilen, SMS, whatsapp mesajları, e-posta, telefon numarası, ekran görüntüsü ve benzeri tüm detayları bilgi@turkiyeavrupavakfi.org e-posta adresine iletmenizi rica ediyoruz.

Karşılıksız burs kazandığına ilişkin bilgiyi teyit etmek için vakfımıza ulaşan kişilere teşekkür ediyor ve vakfımız ile irtibata geçmemiş kişilerin mağdur olmamalarını diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

Saygılarımızla,