Bu bilgi notu, Türkiye Avrupa Vakfı’nın koordinasyonunda 1 Haziran 2016-1 Temmuz 2017 dönemleri arasında yürütülecek olan, kısa ve uzun dönem hareketlilik faaliyetlerini içeren Take the Chance Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Projesine aittir.

Proje Hakkında:

Take the Chance projesi kapsamında 27 gönüllü kısa dönem, 3 gönüllü uzun dönem olmak üzere; 01 Haziran 2016 tarihinden 1 Haziran 2017 tarihine kadar Portekiz, Romanya, Makedonya, Bulgaristan ve Ermenistan ülkelerindeki ev sahibi kuruluşlarda gönüllü olarak çalışacaklardır.

Take the Chance AGH projesi kısa vadede, gençlerin öğrenme hareketliliği yoluyla sosyal farkındalığını arttırmayı, onların sosyal becerilerini geliştirmeyi hedeflerken; uzun vadede gençlerin aktif vatandaşlıklarına katkı sağlayacaktır.

Projemizin faaliyetleri gönüllüleri sürece doğrudan dahil etmeyi amaçlamaktadır. Yaygın, formal ve informal öğrenme yöntemlerinin hepsi aktif olarak kullanılacak olup, faaliyetler genel olarak deneyimsel (yaşayarak) öğrenme odağında gerçekleşecektir.

 

Projemiz kapsamında amaçlarımız:

– Türkiye’deki gençlerin gönüllü faaliyetlerine dahil olarak aktif vatandaşlıklarını sağlamak

– Gençlerin küresel ve Avrupa vatandaşlıklarını desteklemek

– Gençler arasında kültürlerarası öğrenme ve kültürlerarası diyalogu teşvik etmek

 

Bu amaçlara ulaşmak için projemize dahil edeceğimiz gençler belirtilen organizasyonlarda aşağıdaki faaliyetleri yürüteceklerdir:

 

APY – Ermenistan ( Erivan )

Gençler gençlik çalışmaları, EVS ve Erasmus+ Programı hakkında detaylı bilgi alacaklar, yereldeki aktivitelerin organizasyonunda ve bu aktivitelerin planlanmasında lojistik destek sağlayacaklardır. APY; Erivan’da yerel, ulusal ve uluslararası aktiviteler düzenleyen bir kuruluş olup gençlere yönelik çalışmalar yapmaktadır. APY’nin ev sahipliğini yapacak olduğu gönüllüler, bu aktiviteler kapsamında gönüllülük faaliyetlerde bulunacaklardır.

 

Geoclube – Portekiz ( Gondomar )

Geoclube çevre alanında ve gençlik alanında çalışmalar gösteren bir kuruluştur. Bu kapsamda gönüllüler Geoclube’nin gençler için düzenlediği aktivitelerin planlanmasında ve uygulanmasında rol alacaklardır.

 

Children with Special Needs – Bulgaristan ( Madan )

Children with Special Needs, Madan’da engelli çocuklarla birlikte çalışmalar yapan bir kuruluştur. Bu kapsamda gençler engelli bireyler, özellikle çocuklarla çalışmalar yürüteceklerdir.

 

Zdruzenie na studenti po pravo i mladi pravnici Pavel Satev Kocani –  Makedonya ( Kocani )

Yerelde, gençlere yönelik kısa ve uzun süreli atölye çalışmaları düzenleyen bir kuruluştur. Projemiz kapsamında bu kuruluşta faaliyet yürütecek gönüllülerimiz; kuruluşun aktivite planlamasında, bu aktivitelerin düzenlenmesinde rol alacaklardır.

 

Asociatia Clubul Sportiv Experienta Multisport –  Romanya ( Arad )

Arad’daki bu ev sahibi kuruluş, doğa sporları ve koşu aktiviteleri üzerine çalışmaktadır. Gönüllülerimiz; bu aktivitelerin düzenlenmesinde, Arad’da düzenlenen yerel etkinliklerde ve Arad Kent Konseyi ve belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerin organizasyonunda gönüllü olarak çalışacaklardır.

 

“H2O”-Associação de Jovens de Arrouquelas – Portekiz ( Arrouquelas )

Gençlik alanında Arrouquelas’da çalışmalar gösteren bir kuruluştur. Bu kapsamda gönüllüler; H20’nun gençler için düzenlediği aktivitelerin planlanmasında ve aynı zamanda kendi ihtiyaç ve isteklerine göre şekillenecek aktivitelerin planlanmasında ve uygulanmasında rol alacaklardır.

 

Katılımcı Profili Hakkında:

Gönüllüler; cinsiyet, etnik grup, ırk, din, cinsel yönelim, siyasi görüş, ekonomik durum, sosyal statü, eğitim geçmişi göz önünde bulundurulmadan aşağıdaki genel kriterlere göre belirlenecektir:

 • 17-30 yaş arasında olmak
 • Kendini uluslararası alanda geliştirmek istemek
 • Kültürler arası öğrenme motivasyonuna sahip olmak
 • Çocuk ve gençlerle çalışma motivasyonuna sahip olmak

Projemiz kapsamında ev sahibi kuruluşlardan gelen bilgilere göre belirlenen katılımcı profilleri şu şekildedir:

 

Geoclube – Associação Juvenil de Ciência, Natureza e Aventura:

Kısa Dönem AGH için:

 • Çevre konusu üzerine çalışma yapmak isteyen gençler
 • Kendini çevre ile alakalı konularda yeterli hisseden veya çevre alanında yeterlilikler kazanmak isteyen
 • Temel seviyede İngilizce bilgisi olan

Uzun Dönem AGH için;

 • Gençlik çalışmaları ve Erasmus+ Programı konusuna ilgili veya deneyimi olan
 • Çevre konusu üzerine deneyimli
 • İyi derecede İngilizce bilgisi olan

 

Armenian Progressive Youth:

 • Aktif Vatandaşlık alanında çalışmalar yapan
 • Gençlik çalışmalarına ilgili

 

Children with special needs:

 • Çocuklarla ve engelli çocuklarla çalışmak isteyen ve/veya bu alanda deneyimi olan
 • Çocuklara yönelik aktiviteler geliştirebilecek

 

Zdruzenie na studenti po pravo i mladi pravnici Pavel Satev Kocani:

 • Gençlik çalışmalarına ilgili
 • Yaygın eğitim ve spor konuları üzerine çalışmak isteyen

 

Asociatia Clubul Sportiv Experienta Multisport:

Kısa Dönem AGH için:

 • Spor ve Sağlıklı yaşam konusu üzerine çalışma yapmak isteyen gençler
 • Kendini sağlıklı yaşam ile alakalı konularda yeterli hisseden veya sağlıklı yaşam alanında yeterlilikler kazanmak isteyen
 • Temel seviyede İngilizce bilgisi olan

Uzun Dönem AGH için;

 • Gençlik çalışmaları ve Erasmus+ Programı konusuna ilgili veya deneyimi olan
 • Spor konusu üzerine deneyimli
 • İyi derecede İngilizce bilgisi olan

 

“H2O”-Associação de Jovens de Arrouquelas:

Kısa Dönem AGH için:

 • Çevre konusu üzerine çalışma yapmak isteyen gençler
 • Kendini çevre ile alakalı konularda yeterli hisseden veya çevre alanında yeterlilikler kazanmak isteyen
 • Temel seviyede İngilizce bilgisi olan

Uzun Dönem AGH için;

 • Gençlik çalışmaları ve Erasmus+ Programı konusuna ilgili veya deneyimi olan
 • Çevre konusu üzerine deneyimli
 • İyi derecede İngilizce bilgisi olan

 

Proje Koşulları Hakkında:

 • Konaklama ve yeme-içme masraflarının %100’ü proje bütçesinden karşılanacaktır.
 • Vize ve oturma izni ilgili masrafların %100’ü proje bütçesinden karşılanacaktır.
 • Ulaşım masrafının %100’ü proje bütçesinden karşılanacaktır.
 • Gönüllü cep harçlığı; gidilecek ülkeye göre değişen miktarlarda proje bütçesinden karşılanacaktır.

Portekiz için: 100 Euro

Ermenistan için: 55 Euro

Bulgaristan için: 70 Euro

Romanya için: 60 Euro

Makedonya için: 60 Euro

 • Gönüllüye, ev sahibi kuruluş tarafından proje sürecince rehberlik alanında tecrübeli bir mentör sağlanacaktır.
 • Gönüllüler haftada 5 gün, günde ortalama 6 saat faaliyet yürütecektir. Haftada 2 gün izin gününün yanısıra, ayda 2 gün de ek olarak izin kullanabileceklerdir.
 • Uzun dönem gönüllüler, gidilen ülkenin yerel dilini öğrenebilecekleri dil kursu alacaktır.

 

BU PROJE İÇİN TÜM GÖNÜLLÜLER BELİRLENMİŞTİR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit