1 Mayıs İşçi Bayramı Bildirisi

Emekçilerin birlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs Bayramını içten duygularla kutlarız. Vakfımız Avrupa Birliği ülkelerinin sahip olduğu yaşam kalitesini, demokratik toplum yapısını ve sosyal şartlan, Türkiye ve Türk emekçileri için ulaşılması ve geliştirilmesi gereken bir amaç saymaktadır . İnanıyoruz ki; Türk halkının ve emekçilerinin günümüz dünyasında sosyal haklarını geliştirebilmesi, bu yoldaki çabaların ve örgütlenmenin…

Details

17.03.2001 Tarihli Bildiri

EKONOMİK KRİZ, TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİ YENİDEN VE DAHA CİDDİ DÜŞÜNDÜRMELİDİR!..   Türkiye güç bir dönemden geçmektedir.Uzun zamandan beri gündemde olan sorunların cesaretle ele alınıp sağlıklı politikalarla çözümlenmesi yoluna gidilmeyerek, popülist uygulamalarla yetinilmesi, ülkemizi ekonomik ve toplumsal alanda ciddi bir bunalıma sürüklemiştir. Yaşanan son derecede ağır ekonomik zorlukların yanısıra, ülkemiz içeride ve dışarıda büyük bir güven…

Details

07.11.2000 Tarihli Bildiri

İstanbul, 7 11. 2000 Türkiye-Avrupa Vakfı’nın kuruluş çalışmaları tamamlandı, ve vakfın tescili için mahkemeye başvuruldu. Türkiye Avrupa Vakfı, sendika ve sivil toplum örgütlerinin yöneticilerinin, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde uzmanlaşmış çok sayıda akademisyen, teknokrat ve politikacıların katımıyla oluştu. Türkiye Avrupa Vakfı’nda, Türk-İş, DİSK ve Hak-İş gibi işçi sendikalarının başmanları, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Diş…

Details