2016 Fırsatı Yakala Başvuruları Açıldı!

FIRSATI YAKALA! Şiddetsiz iletişimi öğrenmek istiyor musun? Yaşadığın çevrede bir değişiklik yapmak istiyor musun? O zaman FIRSATI YAKALA! FIRSATI YAKALA PROGRAMI Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan gençlerin sivil dahiliyetini, çatışma arabulucuğuna ve şiddetsiz iletişime odaklanarak güçlendirmektedir. Kapasite geliştirmek ve kendi proje fikirlerini hayata geçirmek isteyen genç aktivistlere ya da aktivist olmak isteyenlere bir…

Details

Youth IGF Turkey İlk Defa Düzenlendi!

Birleşmiş Milletler bünyesinde her yıl düzenlenen ve 2014 yılında Istanbul’un evsahipliği yaptığı İnternet Yönetişim Forumu (IGF), gençlik yapılanmasıyla bu yıl ilk defa Türkiye’de Istanbul’da düzenlendi. İnternet yönetişimi, kitle veriler, medya okuryazarlığı ve anonimlik konularının tartışıldığı forum Türkiye Avrupa Vakfı tarafından organize edildi. Network of European Digital Youth öncülüğünde Avrupa’nın beş farklı ülkesinde (Avusturya, Almanya, İsveç,…

Details

Youth IGF Başvuru Çağrısı

Türkiye Avrupa Vakfı, Network of European Digital Youth ortaklığında 5 Eylül 2015 tarihinde Istanbul’da gerçekleştirilecek olan Erasmus+ KA2 projesi “Youth IGF Turkey” birinci toplantısı için katılımcıların başvurularını bekliyor! Projenin amacı, gençliğin dijital haklar ve hürriyetler temelinde “Internet Evrimi ve Sürdürülebilir Gelişimi Destekleme” konusu başta olmak üzere bilişim mevzuatı, risk ihtimalleri, denetleme mekanizmaları, mahremiyet, gözetim, sansür,…

Details

TAV’IN AVRUPA KOMİSYONU 2011 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI

AB Komisyonu’nun, 1997’de  Lüksemburg’da yapılan Konsey toplantısından beri ülkemizle ilgili olarak yayınlayageldiği yıllık raporların sonuncusu 12 Ekim’de  açıklandı. Rapor, esas itibariyle 2010  ve kısmen 2011’de, hem ülkemizde hem AB ile ilişkilerimizde yaşanan gelişmelerin, her zaman olduğu gibi, olabildiğince ayrıntılı bir fotoğrafını çekmeyi amaçlıyor. Bir bütün halinde değerlendirildiğinde, Rapor’un fikir verici  bir nitelik taşıdığı kuşkusuzdur. Ancak…

Details

TAV’IN AVRUPA PARLAMENTOSU’NUN 2012 TÜRKİYE TAVSİYE KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMASI

Türkiye-AB ilişkileri tarihinin en durgun dönemlerinden birinden geçmektedir. Avrupa Parlamentosunun Türkiye hakkındaki 2012 Tavsiye Kararından da görüldüğü gibi, ilişkilere tek yönlü bakış adeta vurdumduymazlık sınırına yaklaşmıştır. Karar’ın başlangıcında Türkiye’nin AB için her yönden büyük önemi dile getirilirken, devamında haklı beklentilerimiz hiç kaale alınmadan, genelde şikayetçi ve tek yanlı talepkar bir tutuma yönelinerek, bir çelişkiye düşülmektedir.…

Details

AVRUPA BİRLİĞİ 2010 TÜRKİYE İLERLEME RAPORUNA İLİŞKİN BİLDİRİ

Avrupa Birliği 2010 yılı Türkiye İlerleme Raporu’nu yayınladı. Rapor, beklenen veya tahmin edilen hususlarda sürpriz oluşturmadı. Kısaca tanımlamak gerekirse, zaten ciddi sıkıntılarla yürütülmeye çalışılan müzakere sürecinde, kamuoyumuzda var olan olumsuz etkilenmeyi daha da ağırlaştıracak tenkitlerde bulunmuş görünmek yerine, Avrupa Birliği’nin, her iki tarafı da olabildiğince gözettiği izlenimi bırakan, gerçekçi bir fotoğraf çekmeyi yeğlediği söylenebilir. Ancak,…

Details

AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU’NUN 2011 YILI RAPORU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA TASLAĞI

AB Komisyonu’nun, 1997’de   Lüksemburg ‘da yapılan Konsey toplantısından berı ülkemizle ilgili olarak yayınlayageldiği yıllık raporların sonuncusu 12 Ekim’de  açıklandı. Rapor, esas itibariyle 2010  ve kısmen 2011’de, hem ülkemizde hem AB ile ilişkilerimizde yaşanan gelişmelerin, her zaman olduğu gibi, olabildiğince ayrıntılı bir fotoğrafını çekmeyı amaçlıyor. Bir bütün halinde degerlendirildiğinde, Rapor’un fikir verici  bir nitelik taşıdığı kuşkusuzdur.…

Details

14.11.2001 Tarihli Basın Açıklaması

Türkiye Avrupa Vakfı Yürütme Kurulu Basın Açıklaması   Türkiye Avrupa Vakfı Yürütme Kurulu, 13 Kasım 2001 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan 4. İlerleme Raporu’nu incelemiş ve aşağıdaki hususların altının çizilmesi gerektiği kanaatine varmıştır. Avrupa Komisyonu’nun Kopenhag Siyasi Kriterleri’ne uyum konusunda yaptığı eleştirilerde önemli bir haklılık payı olduğu açıktır. Bununla birlikte Türkiye uzun yılların kötü yönetiminin…

Details

1 Mayıs İşçi Bayramı Bildirisi

Emekçilerin birlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs Bayramını içten duygularla kutlarız. Vakfımız Avrupa Birliği ülkelerinin sahip olduğu yaşam kalitesini, demokratik toplum yapısını ve sosyal şartlan, Türkiye ve Türk emekçileri için ulaşılması ve geliştirilmesi gereken bir amaç saymaktadır . İnanıyoruz ki; Türk halkının ve emekçilerinin günümüz dünyasında sosyal haklarını geliştirebilmesi, bu yoldaki çabaların ve örgütlenmenin…

Details

17.03.2001 Tarihli Bildiri

EKONOMİK KRİZ, TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİ YENİDEN VE DAHA CİDDİ DÜŞÜNDÜRMELİDİR!..   Türkiye güç bir dönemden geçmektedir.Uzun zamandan beri gündemde olan sorunların cesaretle ele alınıp sağlıklı politikalarla çözümlenmesi yoluna gidilmeyerek, popülist uygulamalarla yetinilmesi, ülkemizi ekonomik ve toplumsal alanda ciddi bir bunalıma sürüklemiştir. Yaşanan son derecede ağır ekonomik zorlukların yanısıra, ülkemiz içeride ve dışarıda büyük bir güven…

Details