AGH Hakkında:

Avrupa Gönüllü Hizmeti, istenilen bir AB ülkesinde sosyal içerikli bir projede 2-12 aylık süreler dahilinde yer almanızı sağlayan bir faaliyettir. Temel düzeyde dil eğitimini de (%5) içeren Avrupa Gönüllü Hizmeti 17-30 yaş arasındaki tüm gençlere açıktır. Avrupa Gönüllü Hizmetinin (AGH) amacı, Avrupa Birliği’nin içinde ve dışında çeşitli şekillerdeki gönüllü faaliyetlere gençlerin katılımını desteklemektir. Bu Eylem kapsamında gençler, bireysel olarak ya da gruplar halinde kâr amacı gütmeyen, ücretsiz faaliyetlerde yer alırlar.

Türkiye Avrupa Vakfı’nın koordinasyonunda 1 Haziran 2016-1 Temmuz 2017 dönemleri arasında yürütülecek olan, kısa ve uzun dönem hareketlilik faaliyetlerini içeren Take the Chance Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Projesine ait bilgi aşağıdaki gibidir.

Proje Hakkında:

Take the Chance projesi kapsamında 27 gönüllü kısa dönem, 3 gönüllü uzun dönem olmak üzere; 01 Haziran 2016 tarihinden 1 Haziran 2017 tarihine kadar Portekiz, Romanya, Makedonya, Bulgaristan ve Ermenistan ülkelerindeki ev sahibi kuruluşlarda gönüllü olarak çalışacaklardır.

Take the Chance AGH projesi kısa vadede, gençlerin öğrenme hareketliliği yoluyla sosyal farkındalığını arttırmayı, onların sosyal becerilerini geliştirmeyi hedeflerken; uzun vadede gençlerin aktif vatandaşlıklarına katkı sağlayacaktır.

Projemizin faaliyetleri gönüllüleri sürece doğrudan dahil etmeyi amaçlamaktadır. Yaygın, formal ve informal öğrenme yöntemlerinin hepsi aktif olarak kullanılacak olup, faaliyetler genel olarak deneyimsel (yaşayarak) öğrenme odağında gerçekleşecektir.

Projemiz kapsamında amaçlarımız:

– Türkiye’deki gençlerin gönüllü faaliyetlerine dahil olarak aktif vatandaşlıklarını sağlamak

– Gençlerin küresel ve Avrupa vatandaşlıklarını desteklemek

– Gençler arasında kültürlerarası öğrenme ve kültürlerarası diyalogu teşvik etmek

 

Bu amaçlara ulaşmak için projemize dahil edeceğimiz gençler belirtilen organizasyonlarda aşağıdaki faaliyetleri yürüteceklerdir:

APY – Ermenistan ( Erivan )

Gençler gençlik çalışmaları, EVS ve Erasmus+ Programı hakkında detaylı bilgi alacaklar, yereldeki aktivitelerin organizasyonunda ve bu aktivitelerin planlanmasında lojistik destek sağlayacaklardır. APY; Erivan’da yerel, ulusal ve uluslararası aktiviteler düzenleyen bir kuruluş olup gençlere yönelik çalışmalar yapmaktadır. APY’nin ev sahipliğini yapacak olduğu gönüllüler, bu aktiviteler kapsamında gönüllülük faaliyetlerde bulunacaklardır.

Geoclube – Portekiz ( Gondomar )

Geoclube çevre alanında ve gençlik alanında çalışmalar gösteren bir kuruluştur. Bu kapsamda gönüllüler Geoclube’nin gençler için düzenlediği aktivitelerin planlanmasında ve uygulanmasında rol alacaklardır.

Children with Special Needs – Bulgaristan ( Madan )

Children with Special Needs, Madan’da engelli çocuklarla birlikte çalışmalar yapan bir kuruluştur. Bu kapsamda gençler engelli bireyler, özellikle çocuklarla çalışmalar yürüteceklerdir.

Zdruzenie na studenti po pravo i mladi pravnici Pavel Satev Kocani –  Makedonya ( Kocani )

Yerelde, gençlere yönelik kısa ve uzun süreli atölye çalışmaları düzenleyen bir kuruluştur. Projemiz kapsamında bu kuruluşta faaliyet yürütecek gönüllülerimiz; kuruluşun aktivite planlamasında, bu aktivitelerin düzenlenmesinde rol alacaklardır.

Asociatia Clubul Sportiv Experienta Multisport –  Romanya ( Arad )

Arad’daki bu ev sahibi kuruluş, doğa sporları ve koşu aktiviteleri üzerine çalışmaktadır. Gönüllülerimiz; bu aktivitelerin düzenlenmesinde, Arad’da düzenlenen yerel etkinliklerde ve Arad Kent Konseyi ve belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerin organizasyonunda gönüllü olarak çalışacaklardır.

“H2O”-Associação de Jovens de Arrouquelas – Portekiz ( Arrouquelas )

Gençlik alanında Arrouquelas’da çalışmalar gösteren bir kuruluştur. Bu kapsamda gönüllüler; H20’nun gençler için düzenlediği aktivitelerin planlanmasında ve aynı zamanda kendi ihtiyaç ve isteklerine göre şekillenecek aktivitelerin planlanmasında ve uygulanmasında rol alacaklardır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit