Türkiye Avrupa Vakfı tarafından yürütülen Fırsatı Yakala Programı; Türkiye‟nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde şiddetsiz iletişim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çatışma çözümü konularında gerekli olan bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazandırmak amacıyla gençlerin eğitimine odaklanan bir Aktif Yurttaşlık programıdır.

Fırsatı Yakala; 19 farklı ülkede yürütülen Thedor-Heuss-Kolleg Programının Türkiye ayağı olarak 2012 yılında hayata geçirilmiş ve Program takip eden senelerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin çeşitli illerinde eğitim aktivitelerini sürdürmüştür.

Fırsatı Yakala programı 2012 yılından itibaren, gençlerin aktif vatandaşlıklarını desteklemek, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşayan gençlerin şiddetsiz iletişim araçlarını ve çatışma çözümü araçlarını günlük hayatlarında kullanımına teşvik etmek amacıyla gençlere yönelik kapasite çalışmaları yürütmektedir.

2012 yılından bu yana Fırsatı Yakala Programından doğrudan 98 genç yararlanmıştır ve kendi yerellerinde projelerini gerçekleştirmişlerdir. Fırsatı Yakala programı, bölgedeki sorunlara yönelik ve gençlerin ihtiyaçlarına yönelik 2012 yılından bu yana, kültürel çeşitlilik, toplumsal cinsiyet ve şiddetsiz iletişim konularında gençlere yönelik seminerler düzenlemiştir.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde yaşayan 18-28 yaş aralığındaki gençleri hedef kitle olarak belirleyen Fırsatı Yakala Programı; toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak tematik eğitimler ve proje süreç yönetimi eğitimleriyle güçlenen gençlerin, gönüllü olarak oluşturdukları ve yürüttükleri sosyal projelerle aktif vatandaşlık duygularını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın hedefleri:

 Gençlerin kendi gönüllü projelerini geliştirmelerini desteklemek

 Gençlerin kişisel gelişim ve organizasyon becerilerini geliştirmek

 Gençlere, “şiddetsiz iletişim” ve “çatışma çözümü” konuları üzerine bilgi, beceri ve yaklaşım kazandırmak

 Gençlerin sosyal çevrelerine şekil vermelerine yardımcı olmak

 Gençler arasında bir iletişim ağı kurmaktır.

2016 yılı için program konusu, çatışma çözümü olarak belirlenmiştir. Düzenlenecek seminerler kapsamında, gençler şiddetsiz iletişim ve şiddetsiz eylem araçları konusunda bilgilendirilecekler ve proje geliştirme eğitimi alacaklardır. Sonra verilecek mikro fonlar aracılığıyla, katılımcı gençler seminer kapsamında geliştirdikleri, projeleri kendi yerellerinde takımlar halinde uygulayacaklar ve gerçekleştirdikleri aktivitelerin sonrasında, değerlendirme seminerine katılarak, yaptıkları aktiviteleri ve projelerinin uygulanma sürecini değerlendireceklerdir.